technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

کیمیاگران نواندیش پردیس

سفارش شما جهت تولید محصول به اشکال زیر قابل ارائه است: (لطفن قبل از ارائه طرح به استانداردهای طراحی در فتواچینگ دقت فرمایید).

      1-       ارسال طرح دقیق قطعه به سایت شرکت  ادامه مطلب

2-       ارسال اصل قطعه به آدرس شرکت جهت طراحی ادامه مطلب

3-طراحی سفارشی ایده شما در کارهای هنری یا تبلیغاتی ادامه مطلب

مطالعه بیشتر...

تکنولوژی ماشین کاری فتوشیمیایی بر اساس نورپردازی انجام می گیرد که این فرایند امکان تولید قطعاتی بسیار پیچیده را فراهم می کند که با روشهای دیگر غیر ممکن است.

کلیه تنظیمات، ابعاد و دقت کار تابعی از ضخامت ورق است که باید در طراحی در نظر گرفته شود. 

مطالعه بیشتر...

تکنولوژی فتو اچینگ

cloud در ماشينكاري فتوشيميايي، بر روي سطح قطعه كاري كه قرار است ماشينكاري روي آن انجام شود، ماسك مخصوصي كه حساس به نور UV مي باشد، قرار مي­دهند. سپس با گذراندن نور از شابلون(فيلم) و تاباندن آن بر روي سطح ماسك، قسمت هايي از ماسك كه در معرض تابش نور باشند خشك شده و مابقي توسط محلول ظهور از روي قطعه كار شسته مي­شوند. حال با قراردادن قطعه كار درمحلول اچنت، قسمت­هايي از قطعه كار كه توسط محلول ظهور ماسك از روي آن شسته شده، خورده مي­شوند و در نهايت طرح مورد نظر بر روي قطعه كار پديدار مي شود. در شكل(1) مكانيزم ماشينكاري فتوشيميايي نشان داده است.